مشاهده همه 10 نتیجه

کود NPK 13-2-43 روتک 25 کیلویی

وزن 25 کیلوگرم برند روتک عنصر پتاسیم, فسفر, نیتروژن حالت کود پودری نوع کود شیمیایی کشور تولیدکننده ترکیه

کود NPK 15-5-30+2MgO+TE روتک 25 کیلویی

وزن 25 کیلوگرم برند روتک حالت کود پودری عنصر پتاسیم, فسفر, منیزیم, نیتروژن نوع کود شیمیایی کشور تولیدکننده ترکیه وزن

کود آراکار ایدای نیچر

کود آراکار ایدای نیچر مشخصات کود آراکار ایدای نیچر کود آراکار ایدای نیچر، ترکیب طبیعی بدست آمده از مواد اولیه

کود بروتاورد ایدای نیچر

کود بروتاورد ایدای نیچر کود بروتاورد ایدای نیچر، محرک زیستی طبیعی برای فرایند های فیزیولوژیکی گیاهی است. همچنین این ترکیب

کود سولفات منیزیم روتک 25 کیلویی

کود سولفات منیزیم روتک 25 کیلویی وزن 25 کیلوگرم برند روتک حالت کود پودری نوع کود شیمیایی کشور تولیدکننده ترکیه

کود سیلیپات ایدای نیچر

مشخصات کود سیلیپات ایدای نیچر کود سیلیپات ایدای نیچر، محصولی غنی از سیلیسیم و پتاسیم با فرمول ویژه برای جذب

کود فوس.سپ ایدای نیچر

مشخصات کود فوس.سپ ایدای نیچر کود فوس.سپ ایدای نیچر، محلول فسفری بدون فسفنات است که موجب افزایش جذب برگی از

کود مونو پتاسیم فسفات روتک

کود مونو پتاسیم فسفات روتک 25 کیلویی وزن 25 کیلوگرم برند روتک عنصر پتاسیم, فسفر حالت کود پودری نوع کود

کود مونو پتاسیم فسفات روتک 25 کیلویی

کود مونو پتاسیم فسفات روتک 25 کیلویی وزن 25 کیلوگرم برند روتک عنصر پتاسیم, فسفر حالت کود پودری نوع کود