مشاهده همه 11 نتیجه

بذر گوجه فرنگی AITINA

نوع بوته: محکم وزن میوه:250_230 گرم رنگ میوه: قرمز شکل میوه:گرد_صاف خصوصیت میوه: صادراتی با ماندگاری بالا

بذر گوجه فرنگی ALFA f1

نوع بوته:لطیف وزن میوه:30_35 گرم رنگ میوه:قرمز شکل میوه:بیضی خصوصیت میوه:تازه خوری

بذر گوجه فرنگی EDEN

نوع بوته: محکم وزن میوه:250_230 گرم رنگ میوه: قرمز شکل میوه:گرد_صاف خصوصیت میوه: صادراتی با ماندگاری بالا

بذر گوجه فرنگی H2274

نوع بوته: سفت و محکم وزن میوه:180_160گرم رنگ میوه: زرشکی شکل میوه:گرد_صاف خصوصیت میوه: مناسب مصارف صنعتی و خوراکی

بذر گوجه فرنگی H2276

نوع بوته: سفت وزن میوه:70 _80 گرم رنگ میوه:نارنجی شکل میوه:بیضی

بذر گوجه فرنگی PETRA

نوع بوته:سفت و آبدار وزن میوه:160_180 گرم رنگ میوه: قرمز شکل میوه: تخم مرغی خصوصیت میوه:تازه خوری و صنعتی

بذر گوجه فرنگی RAJA

نوع بوته:سفت وزن میوه:230_ 240 گرم رنگ میوه: قرمز شکل میوه: صاف

بذر گوجه فرنگی RITIN

نوع بوته:معمولی وزن میوه:160 _180 گرم رنگ میوه: قرمز شکل میوه: صاف خصوصیت میوه:مناسب مصارف صنعتی و صادرات برای مساحت

بذر گوجه فرنگی RITIN_1

نوع بوته:سفت وزن میوه:230_ 240 گرم رنگ میوه: قرمز شکل میوه: صاف خصوصیت میوه:ماندگار طولانی

بذر گوجه فرنگی TAR F1

نوع بوته: محکم وزن میوه:250_230 گرم رنگ میوه: قرمز شکل میوه:گرد_صاف خصوصیت میوه: صادراتی با ماندگاری بالا

بذر گوجه فرنگی چریf1

نوع بوته:لطیف وزن میوه:30_20 گرم رنگ میوه:قرمز شکل میوه:گرد خصوصیت میوه:تازه خوری