دفع آفات
پیری پروکسی فن 10% ای سی

پیری پروکسی فن 10% ای سی
حشره کش ها
برچسب: آدمیرال،پیری پروکسی فن, پیری پروکسی فن 10% ای سی, حشره کش
ویژگی های محصول
• آدميرال Admiral %10 EC
• قوطی فلزی
• بسته بندی نیم لیتری
سفارش در واتساپ

 

آبامكتين ای سی 1.8%

 

دفع آفات
برچسب: آبامكتين EC1.8%, آبامکتین, سم آبامکتین
ویژگی های محصول
• حشره کش ، کنه کش
• تماسي و گوارشي
• بسته بندی 250 سی سی

استامی پراید 20% اس پی

 

 

حشره کش ها
برچسب: استامی پراید, استامی پراید 20% اس پی, حشره کش
ویژگی های محصول
• بصورت سيستميک
• داراي اثر تماسي گوارشي
• با خاصيت بسيار قوي
• جذب از طریق ریشه
• جذب به صورت محلول پاشی

 

ایمیداکلوپراید 35% اس سی

 

حشره کش ها
برچسب: ایمیداکلوپراید, ایمیداکلوپراید 35% اس سی, حشره کش, کنفیدور
ویژگی های محصول
• ایمیدا كلوپرايد(Imidia SC35%)
• حشره كشی سیستمیک
• با اثر نفوذی
• تدخینی
• تماسی و گوارشی

 

پروفنوفوس 50درصد ای سی

 

حشره کش ها
برچسب: پروفنوفوس, پروفنوفوس 50% ای سی, سم پروفنوفوس
ویژگی های محصول
• نام تجاری کراکرون
• ماده موثر 500 گرم بر لیتر پروفنفوس
• حشره کش و کنه کش غیرسیستمیک تماسی و گوارشی

 

تیوفانات متیل 70% پودر

 

قارچ کش ها
برچسب: توپسین ام, تیوفانات متیل 70% پودر, قارچ کش
ویژگی های محصول
• لکه چشمی غلات
• شانکرهای قارچی
• سفیدک های پودری
• ریشه گرزی در کلم
• بیماری های ریشه چمن
• لکه سیاه سیب و گلابی

 

دلتامترین 2.5% ای سی

 

حشره کش ها
برچسب: دلتامترین, دلتامترین 2.5% ای سی, سم دلتامترین
ویژگی های محصول
• نام تجاری دسیس
• نحوه تاثیر تماسي و گوارشي
• پایداری 3-4 هفته ای
• دوره کارنس 3-5 روز
• بسته بندی نیم لیتری

 

سایپرمترین 40درصد ای سی

 

حشره کش ها
برچسب: سایپرمترین, سایپرمترین 40% ای سی, سم سایپرمترین
ویژگی های محصول
• اثربخشی عالی
• کیفیتی بی نظیر

 

علف کش پاراکوات 20% اس ال

 

علف کش ها
برچسب: پاراکوات 20% اس ال, علف کش, علف کش پاراکوات 20% اس ال
ویژگی های محصول
• پاراکوات در خاک غیر فعال است
• پاراکوات نمی تواند از طریق خاک جا به جا شود
• پاراکوات آب های زیر زمینی را آلوده نمی کند
• پاراکوات برای حیوانات خانگی بدون خطر است

 

قارچکش فسفیمکس مس

 

قارچ کش ها
برچسب: سم کود, قارچکش فسفیمکس مس, کود مقاوم کننده

 

کروزاکسیم متیل 50%wg

 

قارچ کش ها
برچسب: استروبی, قارچ کش, کروزاکسیم متیل, کروزاکسیم متیل 50%wg
ویژگی های محصول
• نام تجاری استروبی
• فرمولاسیون 50% WG
• دوره کارنس 10 روز
• گرانول قابل پخش در آب
• بسته بندی 200 گرمی

 

کوپراکسی کلراید 35% پودر و تابل

 

قارچ کش ها
برچسب: سم کوپراکسی کلراید, قارچ کش کوپراکسی کلراید, کوپراکسی کلراید
ویژگی های محصول
• قارچ کش و باکتری کش تماسی
• اختلال عمومی در متابولیسم سلولی
• از گروه ترکیبات مسی

 

کلرپیریفوس 8/40 % ای سی

 

دفع آفات
برچسب: حشره کش, کلرپیریفوس, کلرپیریفوس 8/40 % ای سی
ویژگی های محصول
• حشره کش و کنه کش
• تماسی گوارشي
• بسته بندی 250 سی سی